Pravidlá a systém

Družstvá sa rozlosujú do skupín (počet záleží od počtu prihlásených klubov). V skupinách sa odohrajú vzájomné zápasy. Tímy na prvých miestach vo svojich skupinách postupujú do štvrťfinále. Ostatné odohrajú osemfinále. Nasledovný deň zápasy o postup, o 3. miesto, finále.

Rozpis turnaja bude zverejnený po poslednom termíne prihlásenia.

O umiestnení v základných skupinách rozhoduje

  • počet bodov
  • vzájomný zápas
  • gólový rozdiel
  • počet strelených gólov
  • los

Po remíze vo vyraďovacích zápasoch nasleduje séria 3 trestných nájazdov.

Hrací čas

  • 2x15 minút hrubý čas – zápasy v skupinách, osemfinále. Prestávka medzi polčasom je max. 5 minút. Čas sa zastavuje len na pokyn rozhodcu (time-out).
  • 2x20 minút hrubý čas (posledná minúta, druhej tretiny čistý čas) - štvrťfinále, semifinále, o 3. miesto a finále. Prestávka medzi polčasom je max. 5 minút. Čas sa zastavuje len na pokyn rozhodcu (time-out).

Tresty

2, 5, 10 minút, ČK 1,ČK2,ČK3

Počet hráčov


5+1

Štart hráča


Každý hráč môže štartovať len v jednom tíme počas celého turnaja! Hráč musí byť zapísaný na turnajovej súpiske a musí mať ID náramok!

Počas turnaja nie je možné dopisovať hráčov do súpisky.

Time out

Každé družstvo má nárok na 1x time out (30 sekúnd) v jednom zápase.

Priestupky


Ak niektorý hráč z tímu spôsobí akúkoľvek škodu na majetku v mieste diania, dotyčný bude musieť nahradiť spôsobenú škodu v plnej výške! Zodpovedná osoba daného tímu nesie zodpovednosť za prípadné škody.

Protesty

Protesty rieši štvorčlenná komisia v zložení 2 organizátorov turnaja a 2 rozhodcovia zo zápasu, z ktorého priestupok pochádza, najneskôr do hodiny po zápase. Poplatok za podanie protestu je 30€. Rozhodnutie komisie je konečné. Poplatok sa v prípade zamietnutia protestu nevracia. Herné situácie v zápase sú plne v kompetencii rozhodcov zápasu.

Turnajová súpiska

Každé družstvo je povinné odovzdať záväznú súpisku. Na súpiske treba vyznačiť kapitána družstva (C) a takisto brankárov (B1,B2). Na zápas môžu nastúpiť len hráči uvedení na súpiske podpísanej kapitánom družstva.

Zápis o stretnutí

Zápisy budú vypĺňané elektronicky, preto je potrebná záväzná súpiska.

Čakacia doba


Je maximálne 5 min., potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech nezúčastneného družstva.

Vylúčenia hráča

ČK1 - vylúčenie hráča do konca zápasu, ČK2 - stop na ďalšie stretnutie, ČK3 - vylúčenie z celého turnaja.


Hráč, ktorý fyzicky napadne spoluhráča, protihráča, rozhodcu, usporiadateľa, alebo diváka bude potrestaný vylúčením z celého turnaja.


Pri nejakej komplikácii alebo závažnejšom probléme sa zavolajú vedúci družstiev a problém sa bude riešiť spoločne.

Výstroj hráčov a farba dresov

Výstroj hráčov musí obsahovať rovnaké dresy, celého družstva a označenie číslami od 1 do 99 (čísla sú povinné). V prípade rovnakých dresov je hosťujúce družstvo povinné prezliecť sa do sady dresov inej farby, alebo použiť rozlišovacie tričká. Kapitán musí mať kapitánsku pásku, inak nebude rozhodcom považovaný za kapitána.

Šatne


Budú poskytnuté uzamykateľné šatne. Pravdepodobne dva kluby v jednej šatni. Usporiadateľ neručí za stratené osobné veci v priebehu celého turnaja.

Predzápasová príprava

Nemôže prebiehať priamo na ihrisku. V športovej hale je možnosť pripravovať sa v priľahlých miestach mimo ihriska za mantinelmi (za bránkami). Finálový deň bude príprava povolená a čas bude závisieť od priebehu turnaja.

Konečné ustanovenia


Usporiadateľ si vyhradzuje právo posunúť hrací čas vo výnimočných prípadoch, t.j. ak sa oneskorí niektorý predchádzajúci zápas. Zmenu propozícii a systému turnaja.

Hmotná zodpovednosť


Kapitán každého tímu pri registrácii podpíše formulár hmotnej zodpovednosti, že bol upovedomený o pravidlách hmotnej zodpovednosti na turnaji za svoj tím.

Notice (8): Undefined index: partneri [APP/views/themed/default/layouts/default.ctp, line 164]

Notice (8): Undefined index: partneri [APP/views/themed/default/layouts/default.ctp, line 165]
Sponzori turnaja
(production) 35 queries took 35 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_static_contents`10101
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci';111
3SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_users`10101
4SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_slovak_ci';111
5SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_groups`551
6SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';111
7SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_articles`19191
8SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_categories`16161
9SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_files`661
10SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_galleries`881
11SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_czech_ci';111
12SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_pictures`551
13SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_texts`771
14SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_attachments`441
15SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_settings`15151
16SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`dateshort`, `Setting`.`datelong`, `Setting`.`homepagearticles`, `Setting`.`pagetitle`, `Setting`.`googleanalytics`, `Setting`.`email`, `Setting`.`wysiwyg`, `Setting`.`imgbigscale`, `Setting`.`imgsmallscale`, `Setting`.`breadcrumbs`, `Setting`.`pagination`, `Setting`.`advanced_search`, `Setting`.`captcha`, `Setting`.`description` FROM `fantom_settings` AS `Setting` WHERE `Setting`.`id` = 1 LIMIT 1111
17SELECT `Text`.`id`, `Text`.`name`, `Text`.`content`, `Text`.`seo_link`, `Text`.`category_id`, `Text`.`file`, `Text`.`priority`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_texts` AS `Text` LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Text`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE 1 = 1 331
18SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`model` = 'Text' ORDER BY `Category`.`id` DESC 001
19SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 1 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1111
20SELECT `StaticContent`.`id`, `StaticContent`.`name`, `StaticContent`.`seo_link`, `StaticContent`.`user_id`, `StaticContent`.`category_id`, `StaticContent`.`text`, `StaticContent`.`gallery_id`, `StaticContent`.`priority`, `StaticContent`.`seo_description`, `StaticContent`.`template` FROM `fantom_static_contents` AS `StaticContent` WHERE `StaticContent`.`category_id` = 1 ORDER BY `StaticContent`.`priority` desc 552
21SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 2 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1111
22SELECT `StaticContent`.`id`, `StaticContent`.`name`, `StaticContent`.`seo_link`, `StaticContent`.`user_id`, `StaticContent`.`category_id`, `StaticContent`.`text`, `StaticContent`.`gallery_id`, `StaticContent`.`priority`, `StaticContent`.`seo_description`, `StaticContent`.`template` FROM `fantom_static_contents` AS `StaticContent` WHERE `StaticContent`.`id` = 6 ORDER BY `StaticContent`.`priority` desc LIMIT 1111
23SELECT `StaticContent`.`id`, `StaticContent`.`name`, `StaticContent`.`seo_link`, `StaticContent`.`user_id`, `StaticContent`.`category_id`, `StaticContent`.`text`, `StaticContent`.`gallery_id`, `StaticContent`.`priority`, `StaticContent`.`seo_description`, `StaticContent`.`template` FROM `fantom_static_contents` AS `StaticContent` WHERE `StaticContent`.`id` = 7 ORDER BY `StaticContent`.`priority` desc LIMIT 1111
24SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`featured` = 1 ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC 332
25SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` IN (12, 8, 3) 001
26SELECT `Category`.`lft`, `Category`.`rght` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`id` = 2 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1110
27SELECT `Category`.`id` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`rght` < 8 AND `Category`.`lft` > 3 ORDER BY `Category`.`lft` asc 220
28SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`published` = 1 AND `Article`.`featured` != 1 AND `Category`.`id` IN (5, 6, 2) ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 6663
29SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` IN (13, 9, 7, 6, 11, 5) 000
30SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`date` > DATE(NOW()) - INTERVAL 7 DAY ORDER BY `Article`.`visitors` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 3001
31SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`model` = 'Article' ORDER BY `Category`.`id` DESC 331
32SELECT `StaticContent`.`id`, `StaticContent`.`name`, `StaticContent`.`seo_link`, `StaticContent`.`user_id`, `StaticContent`.`category_id`, `StaticContent`.`text`, `StaticContent`.`gallery_id`, `StaticContent`.`priority`, `StaticContent`.`seo_description`, `StaticContent`.`template`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `User`.`id`, `User`.`username`, `User`.`password`, `User`.`name`, `User`.`email`, `User`.`last_visit`, `User`.`group_id`, `User`.`active`, `User`.`modified`, `User`.`avatar`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_static_contents` AS `StaticContent` LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`StaticContent`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`StaticContent`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`StaticContent`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `StaticContent`.`seo_link` = 'pravidla-a-system' ORDER BY `StaticContent`.`priority` desc LIMIT 1111
33SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'StaticContent' AND `Attachment`.`article_id` = (3) 001
34SELECT `Category`.`lft`, `Category`.`rght` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 1 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1110
35SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`lft` <= 1 AND `Category`.`rght` >= 2 ORDER BY `Category`.`lft` asc 111