Pravidlá a systém

Družstvá sa rozlosujú do skupín (počet záleží od počtu prihlásených klubov). V skupinách sa odohrajú vzájomné zápasy. Tímy na prvých miestach vo svojich skupinách postupujú do štvrťfinále. Ostatné odohrajú osemfinále. Nasledovný deň zápasy o postup, o 3. miesto, finále.

Rozpis turnaja bude zverejnený po poslednom termíne prihlásenia.

O umiestnení v základných skupinách rozhoduje

  • počet bodov
  • vzájomný zápas
  • gólový rozdiel
  • počet strelených gólov
  • los

Po remíze vo vyraďovacích zápasoch nasleduje séria 3 trestných nájazdov.

Hrací čas

  • 2x15 minút hrubý čas – zápasy v skupinách, osemfinále. Prestávka medzi polčasom je max. 5 minút. Čas sa zastavuje len na pokyn rozhodcu (time-out).
  • 2x15 minút hrubý čas – štvrťfinále, semifinále. Prestávka medzi polčasom je max. 5 minút. Čas sa zastavuje len na pokyn rozhodcu (time-out).
  • 2x20 minút hrubý čas (posledná minúta, druhej tretiny čistý čas)  – o 3. miesto a finále. Prestávka medzi polčasom je max. 5 minút. Čas sa zastavuje len na pokyn rozhodcu (time-out).

Tresty

2, 5, 10 minút, ČK1,ČK2,ČK3

Počet hráčov


5+1

Štart hráča


Každý hráč môže štartovať len v jednom tíme počas celého turnaja! Hráč musí byť zapísaný na turnajovej súpiske a musí mať ID náramok!

Počas turnaja nie je možné dopisovať hráčov do súpisky.

Time out

Každé družstvo má nárok na 1x time out (30 sekúnd) v jednom zápase.

Priestupky


Ak niektorý hráč z tímu spôsobí akúkoľvek škodu na majetku v mieste diania, dotyčný bude musieť nahradiť spôsobenú škodu v plnej výške! Zodpovedná osoba daného tímu nesie zodpovednosť za prípadné škody.

Protesty

Protesty rieši štvorčlenná komisia v zložení 2 organizátorov turnaja a 2 rozhodcovia zo zápasu, z ktorého priestupok pochádza, najneskôr do hodiny po zápase. Poplatok za podanie protestu je 30€. Rozhodnutie komisie je konečné. Poplatok sa v prípade zamietnutia protestu nevracia. Herné situácie v zápase sú plne v kompetencii rozhodcov zápasu.

Turnajová súpiska

Každé družstvo je povinné odovzdať záväznú súpisku. Na súpiske treba vyznačiť kapitána družstva (C) a takisto brankárov (B1, B2). Na zápas môžu nastúpiť len hráči uvedení na súpiske podpísanej kapitánom družstva.

Zápis o stretnutí

Zápisy budú vypĺňané elektronicky, preto je potrebná záväzná súpiska.

Čakacia doba


Je maximálne 5 min., potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech nezúčastneného družstva.

Vylúčenia hráča

ČK1 – vylúčenie hráča do konca zápasu, ČK2 – stop na ďalšie stretnutie, ČK3 – vylúčenie z celého turnaja.


Hráč, ktorý fyzicky napadne spoluhráča, protihráča, rozhodcu, usporiadateľa, alebo diváka bude potrestaný vylúčením z celého turnaja.


Pri nejakej komplikácii alebo závažnejšom probléme sa zavolajú vedúci družstiev a problém sa bude riešiť spoločne.

Výstroj hráčov a farba dresov

Výstroj hráčov musí obsahovať rovnaké dresy, celého družstva a označenie číslami od 1 do 99 (čísla sú povinné). V prípade rovnakých dresov je hosťujúce družstvo povinné prezliecť sa do sady dresov inej farby, alebo použiť rozlišovacie tričká. Kapitán musí mať kapitánsku pásku, inak nebude rozhodcom považovaný za kapitána.

Šatne


Budú poskytnuté uzamykateľné šatne. Pravdepodobne dva kluby v jednej šatni. Usporiadateľ neručí za stratené osobné veci v priebehu celého turnaja. Kľúče od šatní sa odkladajú do turnajového bufetu.

Predzápasová príprava

Nemôže prebiehať priamo na ihrisku. V športovej hale je možnosť pripravovať sa v priľahlých miestach mimo ihriska za mantinelmi (za bránkami). Finálový deň bude príprava povolená a čas bude závisieť od priebehu turnaja.

Konečné ustanovenia


Usporiadateľ si vyhradzuje právo posunúť hrací čas vo výnimočných prípadoch, t.j. ak sa oneskorí niektorý predchádzajúci zápas. Zmenu propozícii a systému turnaja. Rovnako si vyhradzuje právo výberu z prihlásených tímov.

Hmotná zodpovednosť


Kapitán každého tímu pri registrácii podpíše formulár hmotnej zodpovednosti, že bol upovedomený o pravidlách hmotnej zodpovednosti na turnaji za svoj tím.

Posledný ročník turnaja podporili

Sponzori turnaja