Notice (8): Undefined index: requested [APP/controllers/articles_controller.php, line 45]
Rozhovor s Lukášom Imrišíkom z JSC HTM Devils Čadca / Devils cup - florbalový turnaj v Čadci

Rozhovor

Rozhovor s Lukášom Imrišíkom z JSC HTM Devils Čadca

Jeden z domácich tímov je JSC HTM Devils Čadca. Lukáš nám prezradil, že poskladali nový tím, ktorý má ambíciu hrať v tretej lige. Devils cup je určite dobrou príležitosťou preveriť ich formu.

Ako dlho sa venujete florbalu? 

S florbalom som začal na základnej škole a dnes je to 8 rokov od mojich začiatkov.

V ktorých ligách hráte?

Doposiaľ som bol hráčom klubu FBC Grasshoppers Žilina,v ktorom som sa zúčastňoval zápasov juniorskej a mužskej extraligy. V najbližšej sezóne budem obliekať farby JSC HTM Devils Čadca v 3. najvyššej slovenskej súťaži.

Florbalové osobnosti vo vašom tíme?

V našom tíme sa objaví veľa kvalitných hráčov, ktorí budú určite patriť k elite celého turnaja. Sú to hráči, ktorí majú skúsenosti z iných klubov a z vyšších líg ako napríklad Miroslav Michalina, Jozef Šimčisko alebo Ladislav Šupola, no za ťahúnov považujem aj dvojicu hráčov z domácej mestskej ligy Ľudovíta Hajduka a Slavomíra Ondruška, ktorí sa dlhodobo radia medzi najproduktívnejších hráčov.

Ste pravidelným účastníkom nášho turnaja. Čo vás k nám privádza aj tento rok? 

I keď som po minulé roky počul o turnaji veľa pozitívnych vecí od mnoho ľudí, turnaja sa ako hráč zúčastním prvý krát. Medzi hlavné dôvody mojej účasti považujem perfektnú atmosféru na turnaji, super skupinu chalanov v našom tíme a celkovo užitočne strávený víkend výborným športovým zážitkom.

Plány vášho tímu do budúcna?

Tento turnaj považujem za začiatok novej florbalovej generácie v Čadci, keďže toto je prvý turnaj, ktorého sa ako budúci klub zúčastníme. Dúfam, že naša hra na Devils Cupe bude pre náš celok prvé veľké pozitívum, ktoré nás bude posúvať a motivovať v našich budúcich zápasoch v lige. Od tohto tímu v budúcnosti čakám hlavne stabilný káder s dlhodobo vyrovnanými výsledkami.

Notice (8): Undefined index: partneri [APP/views/themed/default/layouts/default.ctp, line 164]

Notice (8): Undefined index: partneri [APP/views/themed/default/layouts/default.ctp, line 165]
Sponzori turnaja
(production) 49 queries took 68 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_articles`19192
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_slovak_ci';111
3SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_users`10101
4SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_groups`551
5SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';111
6SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_categories`16161
7SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_static_contents`10101
8SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci';111
9SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_galleries`881
10SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_czech_ci';111
11SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_pictures`551
12SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_attachments`441
13SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_files`661
14SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_texts`771
15SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_settings`15151
16SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`dateshort`, `Setting`.`datelong`, `Setting`.`homepagearticles`, `Setting`.`pagetitle`, `Setting`.`googleanalytics`, `Setting`.`email`, `Setting`.`wysiwyg`, `Setting`.`imgbigscale`, `Setting`.`imgsmallscale`, `Setting`.`breadcrumbs`, `Setting`.`pagination`, `Setting`.`advanced_search`, `Setting`.`captcha`, `Setting`.`description` FROM `fantom_settings` AS `Setting` WHERE `Setting`.`id` = 1 LIMIT 1111
17SELECT `Text`.`id`, `Text`.`name`, `Text`.`content`, `Text`.`seo_link`, `Text`.`category_id`, `Text`.`file`, `Text`.`priority`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_texts` AS `Text` LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Text`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE 1 = 1 331
18SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`model` = 'Text' ORDER BY `Category`.`id` DESC 001
19SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 1 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1111
20SELECT `StaticContent`.`id`, `StaticContent`.`name`, `StaticContent`.`seo_link`, `StaticContent`.`user_id`, `StaticContent`.`category_id`, `StaticContent`.`text`, `StaticContent`.`gallery_id`, `StaticContent`.`priority`, `StaticContent`.`seo_description`, `StaticContent`.`template` FROM `fantom_static_contents` AS `StaticContent` WHERE `StaticContent`.`category_id` = 1 ORDER BY `StaticContent`.`priority` desc 552
21SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 2 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1111
22SELECT `StaticContent`.`id`, `StaticContent`.`name`, `StaticContent`.`seo_link`, `StaticContent`.`user_id`, `StaticContent`.`category_id`, `StaticContent`.`text`, `StaticContent`.`gallery_id`, `StaticContent`.`priority`, `StaticContent`.`seo_description`, `StaticContent`.`template` FROM `fantom_static_contents` AS `StaticContent` WHERE `StaticContent`.`id` = 6 ORDER BY `StaticContent`.`priority` desc LIMIT 1111
23SELECT `StaticContent`.`id`, `StaticContent`.`name`, `StaticContent`.`seo_link`, `StaticContent`.`user_id`, `StaticContent`.`category_id`, `StaticContent`.`text`, `StaticContent`.`gallery_id`, `StaticContent`.`priority`, `StaticContent`.`seo_description`, `StaticContent`.`template` FROM `fantom_static_contents` AS `StaticContent` WHERE `StaticContent`.`id` = 7 ORDER BY `StaticContent`.`priority` desc LIMIT 1111
24SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`featured` = 1 ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC 334
25SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` IN (12, 8, 3) 001
26SELECT `Category`.`lft`, `Category`.`rght` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`id` = 2 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1111
27SELECT `Category`.`id` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`rght` < 8 AND `Category`.`lft` > 3 ORDER BY `Category`.`lft` asc 221
28SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`published` = 1 AND `Article`.`featured` != 1 AND `Category`.`id` IN (5, 6, 2) ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 6664
29SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` IN (13, 9, 7, 6, 11, 5) 001
30SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`date` > DATE(NOW()) - INTERVAL 7 DAY ORDER BY `Article`.`visitors` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 3002
31SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`model` = 'Article' ORDER BY `Category`.`id` DESC 331
32SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`seo_link` = 'rozhovor-s-lukasom-imrisikom-z-jsc-htm-devils-cadca' ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 1112
33SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` = (12) 001
34SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `Article`.`id` = 12 111
35SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `Article`.`title` = 'Rozhovor s Lukášom Imrišíkom z JSC HTM Devils Čadca' AND `Article`.`id` != 12 111
36SELECT `Article`.`user_id`, `Article`.`category_id` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `id` = 12 ORDER BY `Article`.`date` DESC LIMIT 1111
37SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `Article`.`id` = 12 111
38UPDATE `fantom_articles` SET `id` = 12, `seo_link` = 'rozhovor-s-lukasom-imrisikom-z-jsc-htm-devils-cadca', `title` = 'Rozhovor s Lukášom Imrišíkom z JSC HTM Devils Čadca', `text` = '<p>Jeden z domácich tímov je&nbsp;JSC HTM Devils Čadca. Lukáš nám prezradil, že poskladali nový tím, ktorý má ambíciu hrať v tretej lige. Devils cup je určite dobrou príležitosťou preveriť ich formu.</p>\r\n\r\n<h2>Ako dlho sa venujete florbalu?&nbsp;</h2>\r\n\r\n<p>S florbalom som začal na základnej škole a dnes je to<strong> 8 rokov </strong>od mojich začiatkov.</p>\r\n\r\n<h2>V ktorých ligách hráte?</h2>\r\n\r\n<p>Doposiaľ som bol hráčom klubu <a href=\"http://www.grasshoppers.sk/\" target=\"_blank\"><strong>FBC Grasshoppers Žilina</strong></a>,v ktorom som sa zúčastňoval zápasov juniorskej a mužskej extraligy. V najbližšej sezóne budem obliekať farby <strong>JSC HTM Devils Čadca</strong> v <strong>3. najvyššej slovenskej súťaži</strong>.</p>\r\n\r\n<h2>Florbalové osobnosti vo vašom tíme?</h2>\r\n\r\n<p>V našom tíme sa objaví veľa kvalitných hráčov, ktorí budú určite patriť k elite celého turnaja. Sú to hráči, ktorí majú skúsenosti z iných klubov a z vyšších líg ako napríklad <strong>Miroslav Michalina</strong>, <strong>Jozef Šimčisko</strong> alebo <strong>Ladislav Šupola</strong>, no za ťahúnov považujem aj dvojicu hráčov&nbsp;z domácej mestskej ligy <strong>Ľudovíta Hajduka</strong> a <strong>Slavomíra Ondruška</strong>, ktorí sa dlhodobo radia medzi najproduktívnejších hráčov.</p>\r\n\r\n<h2>Ste pravidelným účastníkom nášho turnaja. Čo vás k nám privádza aj tento rok?&nbsp;</h2>\r\n\r\n<p>I keď som po minulé roky počul o turnaji veľa pozitívnych vecí od mnoho ľudí, turnaja sa ako hráč zúčastním prvý krát. Medzi hlavné dôvody mojej účasti považujem perfektnú atmosféru na turnaji, super skupinu chalanov v našom tíme a celkovo užitočne strávený víkend <strong>výborným športovým zážitkom</strong>.</p>\r\n\r\n<h2>Plány vášho tímu do budúcna?</h2>\r\n\r\n<p>Tento turnaj považujem za <strong>začiatok novej florbalovej generácie</strong> v Čadci,&nbsp;keďže toto je prvý turnaj,&nbsp;ktorého sa ako budúci klub zúčastníme. Dúfam, že naša hra na Devils Cupe bude pre náš celok prvé veľké pozitívum,&nbsp;ktoré nás bude posúvať a motivovať v našich budúcich zápasoch v lige. Od tohto tímu v budúcnosti čakám hlavne stabilný káder s dlhodobo vyrovnanými výsledkami.</p>\r\n', `date` = '2017-06-16 09:00:00', `user_id` = 1, `published` = 1, `priority` = 1, `category_id` = 5, `show_author` = 1, `show_created` = 1, `show_all` = 0, `comment_count` = 0, `thumbnail` = '1497703012.jpg', `gallery_id` = 13, `description` = NULL, `seo_description` = '', `featured` = 1, `visitors` = 227 WHERE `fantom_articles`.`id` = 1213
39SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `Article`.`category_id` = 5 111
40UPDATE `fantom_categories` AS `Category` SET `Category`.`article_count` = 5 WHERE `Category`.`id` = 501
41SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_search_index`663
42SELECT `SearchIndex`.`id` FROM `fantom_search_index` AS `SearchIndex` WHERE `model` = 'Article' AND `association_key` = '12' LIMIT 1111
43SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_search_index` AS `SearchIndex` WHERE `SearchIndex`.`id` = 38 111
44SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_search_index` AS `SearchIndex` WHERE `SearchIndex`.`id` = 38 111
45UPDATE `fantom_search_index` SET `id` = 38, `model` = 'Article', `association_key` = '12', `data` = 'rozhovor s lukasom imrisikom z jsc htm devils cadca Rozhovor s Lukasom Imrisikom z JSC HTM Devils Cadca Jeden z domacich timov je JSC HTM Devils Cadca Lukas nam prezradil ze poskladali novy tim ktory ma ambiciu hrat v tretej lige Devils cup je urcite dobrou prilezitostou preverit ich formu Ako dlho sa venujete florbalu   S florbalom som zacal na zakladnej skole a dnes je to 8 rokov od mojich zaciatkov V ktorych ligach hrate Doposial som bol hracom klubu FBC Grasshoppers Zilina v ktorom som sa zucastnoval zapasov juniorskej a muzskej extraligy V najblizsej sezone budem obliekat farby JSC HTM Devils Cadca v 3 najvyssej slovenskej sutazi Florbalove osobnosti vo vasom time V nasom time sa objavi vela kvalitnych hracov ktori budu urcite patrit k elite celeho turnaja Su to hraci ktori maju skusenosti z inych klubov a z vyssich lig ako napriklad Miroslav Michalina Jozef Simcisko alebo Ladislav Supola no za tahunov povazujem aj dvojicu hracov z domacej mestskej ligy Ludovita Hajduka a Slavomira Ondruska ktori sa dlhodobo radia medzi najproduktivnejsich hracov Ste pravidelnym ucastnikom nasho turnaja Co vas k nam privadza aj tento rok   I ked som po minule roky pocul o turnaji vela pozitivnych veci od mnoho ludi turnaja sa ako hrac zucastnim prvy krat Medzi hlavne dovody mojej ucasti povazujem perfektnu atmosferu na turnaji super skupinu chalanov v nasom time a celkovo uzitocne straveny vikend vybornym sportovym zazitkom Plany vasho timu do buducna Tento turnaj povazujem za zaciatok novej florbalovej generacie v Cadci  kedze toto je prvy turnaj  ktoreho sa ako buduci klub zucastnime Dufam ze nasa hra na Devils Cupe bude pre nas celok prve velke pozitivum  ktore nas bude posuvat a motivovat v nasich buducich zapasoch v lige Od tohto timu v buducnosti cakam hlavne stabilny kader s dlhodobo vyrovnanymi vysledkami 1497703012 jpg', `modified` = '2021-10-27 22:08:43' WHERE `fantom_search_index`.`id` = 3813
46SELECT `Category`.`lft`, `Category`.`rght` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 5 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1111
47SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`lft` <= 4 AND `Category`.`rght` >= 5 ORDER BY `Category`.`lft` asc 221
48SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`id` !=12 AND `Article`.`category_id` = 5 ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 3334
49SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` IN (8, 9, 6) 001