Notice (8): Undefined index: requested [APP/controllers/articles_controller.php, line 45]
FBC Coyotes Jablunkov oslovila kvalita turnaja / Devils cup - florbalový turnaj v Čadci

Rozhovor

FBC Coyotes Jablunkov oslovila kvalita turnaja

Na turnaji máme aj florbalistov z Českej republiky čomu sa veľmi tešíme. Oslovili sme chalanov z FBC Coyotes Jablunkov.

Ako dlho sa venujete florbalu?

7 let.

V ktorých ligách hráte?

tým A hraje Moravskoslezský Přebor, tým B Moravskoslezskou třídu.

Florbalové osobnosti vo vašom tíme?

Kapitáni obou týmu Ježowicz Jakub - tým A, Polák Patrik – tým B.

Ste pravidelným účastníkom nášho turnaja. Čo vás k nám privádza aj tento rok?

Ano jsme. Kvalita turnaje.

Prečo ste sa rozhodli opäť prísť na turnaj?

Je to blízko našeho sídla klubu. Jedeme do známeho prostředí a s většinou hráču se známe. 

Plány vášho tímu do budúcna?

Postoupit v další sezoně o ligu výš.

Notice (8): Undefined index: partneri [APP/views/themed/default/layouts/default.ctp, line 164]

Notice (8): Undefined index: partneri [APP/views/themed/default/layouts/default.ctp, line 165]
Sponzori turnaja
(production) 49 queries took 58 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_articles`19192
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_slovak_ci';111
3SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_users`10101
4SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_groups`551
5SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
6SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_categories`16161
7SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_static_contents`10101
8SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci';112
9SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_galleries`881
10SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_czech_ci';111
11SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_pictures`551
12SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_attachments`441
13SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_files`661
14SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_texts`771
15SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_settings`15151
16SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`dateshort`, `Setting`.`datelong`, `Setting`.`homepagearticles`, `Setting`.`pagetitle`, `Setting`.`googleanalytics`, `Setting`.`email`, `Setting`.`wysiwyg`, `Setting`.`imgbigscale`, `Setting`.`imgsmallscale`, `Setting`.`breadcrumbs`, `Setting`.`pagination`, `Setting`.`advanced_search`, `Setting`.`captcha`, `Setting`.`description` FROM `fantom_settings` AS `Setting` WHERE `Setting`.`id` = 1 LIMIT 1111
17SELECT `Text`.`id`, `Text`.`name`, `Text`.`content`, `Text`.`seo_link`, `Text`.`category_id`, `Text`.`file`, `Text`.`priority`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_texts` AS `Text` LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Text`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE 1 = 1 331
18SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`model` = 'Text' ORDER BY `Category`.`id` DESC 001
19SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 1 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1111
20SELECT `StaticContent`.`id`, `StaticContent`.`name`, `StaticContent`.`seo_link`, `StaticContent`.`user_id`, `StaticContent`.`category_id`, `StaticContent`.`text`, `StaticContent`.`gallery_id`, `StaticContent`.`priority`, `StaticContent`.`seo_description`, `StaticContent`.`template` FROM `fantom_static_contents` AS `StaticContent` WHERE `StaticContent`.`category_id` = 1 ORDER BY `StaticContent`.`priority` desc 552
21SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 2 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1111
22SELECT `StaticContent`.`id`, `StaticContent`.`name`, `StaticContent`.`seo_link`, `StaticContent`.`user_id`, `StaticContent`.`category_id`, `StaticContent`.`text`, `StaticContent`.`gallery_id`, `StaticContent`.`priority`, `StaticContent`.`seo_description`, `StaticContent`.`template` FROM `fantom_static_contents` AS `StaticContent` WHERE `StaticContent`.`id` = 6 ORDER BY `StaticContent`.`priority` desc LIMIT 1111
23SELECT `StaticContent`.`id`, `StaticContent`.`name`, `StaticContent`.`seo_link`, `StaticContent`.`user_id`, `StaticContent`.`category_id`, `StaticContent`.`text`, `StaticContent`.`gallery_id`, `StaticContent`.`priority`, `StaticContent`.`seo_description`, `StaticContent`.`template` FROM `fantom_static_contents` AS `StaticContent` WHERE `StaticContent`.`id` = 7 ORDER BY `StaticContent`.`priority` desc LIMIT 1111
24SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`featured` = 1 ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC 332
25SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` IN (12, 8, 3) 001
26SELECT `Category`.`lft`, `Category`.`rght` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`id` = 2 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1110
27SELECT `Category`.`id` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`rght` < 8 AND `Category`.`lft` > 3 ORDER BY `Category`.`lft` asc 220
28SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`published` = 1 AND `Article`.`featured` != 1 AND `Category`.`id` IN (5, 6, 2) ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 6662
29SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` IN (13, 9, 7, 6, 11, 5) 001
30SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`date` > DATE(NOW()) - INTERVAL 7 DAY ORDER BY `Article`.`visitors` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 3001
31SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`model` = 'Article' ORDER BY `Category`.`id` DESC 331
32SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`seo_link` = 'fbc-coyotes-jablunkov-oslovila-kvalita-turnaja' ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 1112
33SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` = (6) 000
34SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `Article`.`id` = 6 111
35SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `Article`.`title` = 'FBC Coyotes Jablunkov oslovila kvalita turnaja' AND `Article`.`id` != 6 111
36SELECT `Article`.`user_id`, `Article`.`category_id` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `id` = 6 ORDER BY `Article`.`date` DESC LIMIT 1111
37SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `Article`.`id` = 6 110
38UPDATE `fantom_articles` SET `id` = 6, `seo_link` = 'fbc-coyotes-jablunkov-oslovila-kvalita-turnaja', `title` = 'FBC Coyotes Jablunkov oslovila kvalita turnaja', `text` = '<p>Na turnaji máme aj florbalistov z Českej republiky čomu sa veľmi tešíme. Oslovili sme chalanov z&nbsp;FBC Coyotes Jablunkov.</p>\r\n\r\n<h2>Ako dlho sa venujete florbalu?</h2>\r\n\r\n<p><strong>7 let</strong>.</p>\r\n\r\n<h2>V ktorých ligách hráte?</h2>\r\n\r\n<p>tým A hraje <strong>Moravskoslezský Přebor</strong>, tým B <strong>Moravskoslezskou třídu</strong>.</p>\r\n\r\n<h2>Florbalové osobnosti vo vašom tíme?</h2>\r\n\r\n<p>Kapitáni obou týmu J<strong>ežowicz Jakub&nbsp;</strong>- tým A, <strong>Polák Patrik</strong> – tým B.</p>\r\n\r\n<h2>Ste pravidelným účastníkom nášho turnaja. Čo vás k nám privádza aj tento rok?</h2>\r\n\r\n<p>Ano jsme. <strong>Kvalita turnaje</strong>.</p>\r\n\r\n<h2>Prečo ste sa rozhodli opäť prísť na turnaj?</h2>\r\n\r\n<p>Je to blízko našeho sídla klubu. Jedeme do známeho prostředí a s většinou hráču se známe.&nbsp;</p>\r\n\r\n<h2>Plány vášho tímu do budúcna?</h2>\r\n\r\n<p>Postoupit <strong>v další sezoně o ligu výš</strong>.</p>\r\n', `date` = '2017-06-14 19:00:00', `user_id` = 1, `published` = 1, `priority` = 1, `category_id` = 5, `show_author` = 1, `show_created` = 1, `show_all` = 0, `comment_count` = 0, `thumbnail` = '1497703686.jpg', `gallery_id` = 6, `description` = NULL, `seo_description` = '', `featured` = 0, `visitors` = 113 WHERE `fantom_articles`.`id` = 613
39SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `Article`.`category_id` = 5 111
40UPDATE `fantom_categories` AS `Category` SET `Category`.`article_count` = 5 WHERE `Category`.`id` = 500
41SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_search_index`662
42SELECT `SearchIndex`.`id` FROM `fantom_search_index` AS `SearchIndex` WHERE `model` = 'Article' AND `association_key` = '6' LIMIT 1111
43SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_search_index` AS `SearchIndex` WHERE `SearchIndex`.`id` = 25 111
44SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_search_index` AS `SearchIndex` WHERE `SearchIndex`.`id` = 25 111
45UPDATE `fantom_search_index` SET `id` = 25, `model` = 'Article', `association_key` = '6', `data` = 'fbc coyotes jablunkov oslovila kvalita turnaja FBC Coyotes Jablunkov oslovila kvalita turnaja Na turnaji mame aj florbalistov z Ceskej republiky comu sa velmi tesime Oslovili sme chalanov z FBC Coyotes Jablunkov Ako dlho sa venujete florbalu 7 let V ktorych ligach hrate tym A hraje Moravskoslezsky Prebor tym B Moravskoslezskou tridu Florbalove osobnosti vo vasom time Kapitani obou tymu Jezowicz Jakub  tym A Polak Patrik tym B Ste pravidelnym ucastnikom nasho turnaja Co vas k nam privadza aj tento rok Ano jsme Kvalita turnaje Preco ste sa rozhodli opaet prist na turnaj Je to blizko naseho sidla klubu Jedeme do znameho prostredi a s vetsinou hracu se zname   Plany vasho timu do buducna Postoupit v dalsi sezone o ligu vys 1497703686 jpg', `modified` = '2021-10-27 20:19:59' WHERE `fantom_search_index`.`id` = 2513
46SELECT `Category`.`lft`, `Category`.`rght` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 5 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1111
47SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`lft` <= 4 AND `Category`.`rght` >= 5 ORDER BY `Category`.`lft` asc 221
48SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`id` !=6 AND `Article`.`category_id` = 5 ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 3333
49SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` IN (12, 8, 9) 001