Notice (8): Undefined index: requested [APP/controllers/articles_controller.php, line 45]
FBC 11 Trnava o tom ako sa bavia florbalom / Devils cup - florbalový turnaj v Čadci

Rozhovor

FBC 11 Trnava o tom ako sa bavia florbalom

Florbalisti z Trnavy sú pravidelným účastníkom. Turnaj vyhrali v roku 2013, o rok neskôr boli tretí a ďalsí rok druhí. Je vidieť, že chalanom nechýba florbalová kvalita, humor ani osobnosti, však čítajte ďalej :)

Ako dlho sa venujete florbalu? 

Ahojte, florbalu sa venujeme už niečo cez 8 rokov „bože to je dosť :)“ a stále nám to nejde tak ako by sme si predstavovali :), asi na to nemáme... Hlavné je však to, že nás to baví.

V ktorých ligách hráte?

Tento rok sme sa snažili hrať v 1. lige (M1), moc nám to však nevyšlo a skončili sme na 3. mieste. Mimo toho máme ešte našich mravcov, ktorí operujú v západoslovenských ligách. Presne staršia prípravka, mladší žiaci, starší žiaci a dorast.

Florbalové osobnosti vo vašom tíme?

Máme ich niekoľko, ale prejavujú sa až v noci :). Jednou z najväčších je Michal Duran, ktorý predminulý ročník DevilCupu išiel taxíkom za 150€ späť do TT kvôli priateľke a jeho turnajová púť sa tak na dlhšie obdobie skončila --- to je osobnosť :)

Pri nej sme všetci iba obyčajní hráči...

Ste pravidelným účastníkom nášho turnaja. Čo vás k nám privádza aj tento rok? 

Spokojný zákazník sa vráti ako sa vraví a my ním sme. A navyše je u vás slušne napršané.

Prečo ste sa rozhodli opäť prísť na turnaj?

No chceme ho ísť opäť vyhrať a verím, že tento rok nám to výjde.

Plány vášho tímu do budúcna?

Extraliga mužov... viac nič :)

Notice (8): Undefined index: partneri [APP/views/themed/default/layouts/default.ctp, line 164]

Notice (8): Undefined index: partneri [APP/views/themed/default/layouts/default.ctp, line 165]
Sponzori turnaja
(production) 49 queries took 56 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_articles`19191
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_slovak_ci';111
3SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_users`10101
4SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_groups`551
5SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';111
6SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_categories`16164
7SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_static_contents`10101
8SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci';111
9SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_galleries`881
10SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_czech_ci';111
11SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_pictures`551
12SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_attachments`441
13SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_files`661
14SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_texts`772
15SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_settings`15151
16SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`dateshort`, `Setting`.`datelong`, `Setting`.`homepagearticles`, `Setting`.`pagetitle`, `Setting`.`googleanalytics`, `Setting`.`email`, `Setting`.`wysiwyg`, `Setting`.`imgbigscale`, `Setting`.`imgsmallscale`, `Setting`.`breadcrumbs`, `Setting`.`pagination`, `Setting`.`advanced_search`, `Setting`.`captcha`, `Setting`.`description` FROM `fantom_settings` AS `Setting` WHERE `Setting`.`id` = 1 LIMIT 1111
17SELECT `Text`.`id`, `Text`.`name`, `Text`.`content`, `Text`.`seo_link`, `Text`.`category_id`, `Text`.`file`, `Text`.`priority`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_texts` AS `Text` LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Text`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE 1 = 1 331
18SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`model` = 'Text' ORDER BY `Category`.`id` DESC 001
19SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 1 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1111
20SELECT `StaticContent`.`id`, `StaticContent`.`name`, `StaticContent`.`seo_link`, `StaticContent`.`user_id`, `StaticContent`.`category_id`, `StaticContent`.`text`, `StaticContent`.`gallery_id`, `StaticContent`.`priority`, `StaticContent`.`seo_description`, `StaticContent`.`template` FROM `fantom_static_contents` AS `StaticContent` WHERE `StaticContent`.`category_id` = 1 ORDER BY `StaticContent`.`priority` desc 552
21SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 2 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1111
22SELECT `StaticContent`.`id`, `StaticContent`.`name`, `StaticContent`.`seo_link`, `StaticContent`.`user_id`, `StaticContent`.`category_id`, `StaticContent`.`text`, `StaticContent`.`gallery_id`, `StaticContent`.`priority`, `StaticContent`.`seo_description`, `StaticContent`.`template` FROM `fantom_static_contents` AS `StaticContent` WHERE `StaticContent`.`id` = 6 ORDER BY `StaticContent`.`priority` desc LIMIT 1111
23SELECT `StaticContent`.`id`, `StaticContent`.`name`, `StaticContent`.`seo_link`, `StaticContent`.`user_id`, `StaticContent`.`category_id`, `StaticContent`.`text`, `StaticContent`.`gallery_id`, `StaticContent`.`priority`, `StaticContent`.`seo_description`, `StaticContent`.`template` FROM `fantom_static_contents` AS `StaticContent` WHERE `StaticContent`.`id` = 7 ORDER BY `StaticContent`.`priority` desc LIMIT 1111
24SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`featured` = 1 ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC 332
25SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` IN (12, 8, 3) 001
26SELECT `Category`.`lft`, `Category`.`rght` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`id` = 2 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1111
27SELECT `Category`.`id` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`rght` < 8 AND `Category`.`lft` > 3 ORDER BY `Category`.`lft` asc 221
28SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`published` = 1 AND `Article`.`featured` != 1 AND `Category`.`id` IN (5, 6, 2) ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 6666
29SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` IN (13, 9, 7, 6, 11, 5) 001
30SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`date` > DATE(NOW()) - INTERVAL 7 DAY ORDER BY `Article`.`visitors` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 3001
31SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`model` = 'Article' ORDER BY `Category`.`id` DESC 331
32SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`seo_link` = 'fbc-11-trnava-o-tom-ako-sa-bavia-florbalom' ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 1112
33SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` = (8) 000
34SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `Article`.`id` = 8 110
35SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `Article`.`title` = 'FBC 11 Trnava o tom ako sa bavia florbalom' AND `Article`.`id` != 8 111
36SELECT `Article`.`user_id`, `Article`.`category_id` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `id` = 8 ORDER BY `Article`.`date` DESC LIMIT 1111
37SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `Article`.`id` = 8 110
38UPDATE `fantom_articles` SET `id` = 8, `seo_link` = 'fbc-11-trnava-o-tom-ako-sa-bavia-florbalom', `title` = 'FBC 11 Trnava o tom ako sa bavia florbalom', `text` = '<p>Florbalisti z Trnavy sú pravidelným účastníkom. Turnaj vyhrali v roku 2013, o rok neskôr boli tretí a ďalsí rok druhí. Je vidieť, že chalanom nechýba florbalová kvalita, humor ani osobnosti, však čítajte ďalej :)</p>\r\n\r\n<h2>Ako dlho sa venujete florbalu?&nbsp;</h2>\r\n\r\n<p>Ahojte, florbalu sa venujeme už niečo cez <strong>8 rokov</strong> „bože to je dosť :)“ a&nbsp;stále nám to nejde tak ako by sme si predstavovali :), asi na to nemáme... Hlavné je však to, že <strong>nás to baví</strong>.</p>\r\n\r\n<h2>V ktorých ligách hráte?</h2>\r\n\r\n<p>Tento rok sme sa snažili hrať v&nbsp;<strong>1. lige (M1)</strong>, moc nám to však nevyšlo a&nbsp;skončili sme <strong>na 3. mieste</strong>. Mimo toho máme ešte našich mravcov, ktorí&nbsp;operujú v <strong>západoslovenských ligách</strong>. Presne&nbsp;staršia prípravka, mladší žiaci, starší žiaci a dorast.</p>\r\n\r\n<h2>Florbalové osobnosti vo vašom tíme?</h2>\r\n\r\n<p>Máme ich niekoľko, ale prejavujú sa až v&nbsp;noci :). Jednou z&nbsp;najväčších je <strong>Michal Duran</strong>, ktorý predminulý ročník DevilCupu išiel taxíkom za 150€ späť do TT kvôli priateľke a&nbsp;jeho turnajová púť sa tak na dlhšie obdobie skončila --- to je osobnosť :)</p>\r\n\r\n<p>Pri nej sme všetci iba obyčajní hráči...</p>\r\n\r\n<h2>Ste pravidelným účastníkom nášho turnaja. Čo vás k nám privádza aj tento rok?&nbsp;</h2>\r\n\r\n<p>Spokojný zákazník sa vráti ako sa vraví a&nbsp;my ním sme. A&nbsp;navyše je u vás slušne napršané.</p>\r\n\r\n<h2>Prečo ste sa rozhodli opäť prísť na turnaj?</h2>\r\n\r\n<p>No chceme ho ísť opäť<strong> vyhrať</strong> a&nbsp;verím, že tento rok nám to výjde.</p>\r\n\r\n<h2>Plány vášho tímu do budúcna?</h2>\r\n\r\n<p><strong>Extraliga mužov</strong>... viac nič :)</p>\r\n', `date` = '2017-06-15 11:00:00', `user_id` = 1, `published` = 1, `priority` = 1, `category_id` = 5, `show_author` = 1, `show_created` = 1, `show_all` = 0, `comment_count` = 0, `thumbnail` = '1497703925.jpg', `gallery_id` = 8, `description` = NULL, `seo_description` = '', `featured` = 1, `visitors` = 147 WHERE `fantom_articles`.`id` = 812
39SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `Article`.`category_id` = 5 110
40UPDATE `fantom_categories` AS `Category` SET `Category`.`article_count` = 5 WHERE `Category`.`id` = 500
41SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_search_index`661
42SELECT `SearchIndex`.`id` FROM `fantom_search_index` AS `SearchIndex` WHERE `model` = 'Article' AND `association_key` = '8' LIMIT 1111
43SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_search_index` AS `SearchIndex` WHERE `SearchIndex`.`id` = 29 110
44SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_search_index` AS `SearchIndex` WHERE `SearchIndex`.`id` = 29 110
45UPDATE `fantom_search_index` SET `id` = 29, `model` = 'Article', `association_key` = '8', `data` = 'fbc 11 trnava o tom ako sa bavia florbalom FBC 11 Trnava o tom ako sa bavia florbalom Florbalisti z Trnavy su pravidelnym ucastnikom Turnaj vyhrali v roku 2013 o rok neskor boli treti a dalsi rok druhi Je vidiet ze chalanom nechyba florbalova kvalita humor ani osobnosti vsak citajte dalej Ako dlho sa venujete florbalu   Ahojte florbalu sa venujeme uz nieco cez 8 rokov boze to je dost a stale nam to nejde tak ako by sme si predstavovali asi na to nemame Hlavne je vsak to ze nas to bavi V ktorych ligach hrate Tento rok sme sa snazili hrat v 1 lige M1 moc nam to vsak nevyslo a skoncili sme na 3 mieste Mimo toho mame este nasich mravcov ktori operuju v zapadoslovenskych ligach Presne starsia pripravka mladsi ziaci starsi ziaci a dorast Florbalove osobnosti vo vasom time Mame ich niekolko ale prejavuju sa az v noci Jednou z najvaecsich je Michal Duran ktory predminuly rocnik DevilCupu isiel taxikom za 150 spaet do TT kvoli priatelke a jeho turnajova put sa tak na dlhsie obdobie skoncila to je osobnost Pri nej sme vsetci iba obycajni hraci Ste pravidelnym ucastnikom nasho turnaja Co vas k nam privadza aj tento rok   Spokojny zakaznik sa vrati ako sa vravi a my nim sme A navyse je u vas slusne naprsane Preco ste sa rozhodli opaet prist na turnaj No chceme ho ist opaet vyhrat a verim ze tento rok nam to vyjde Plany vasho timu do buducna Extraliga muzov viac nic 1497703925 jpg', `modified` = '2021-10-27 22:20:25' WHERE `fantom_search_index`.`id` = 2912
46SELECT `Category`.`lft`, `Category`.`rght` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 5 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1111
47SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`lft` <= 4 AND `Category`.`rght` >= 5 ORDER BY `Category`.`lft` asc 221
48SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`id` !=8 AND `Article`.`category_id` = 5 ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 3332
49SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` IN (12, 9, 6) 000