Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov

Prevádzkovateľ: JSC Educationis o.z., Horelica 25, 022 01 Čadca, Slovenská republika, IČO: 42066662

Aké osobné údaje spracovávame

Identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko,

Kontaktné údaje, e-mailová adresa, telefónne číslo

Údaje o zákazníkovom správaní na webe, najmä čo si zobrazuje, odkazy, na ktoré kliká, spôsob pohybu po našom webe a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliada, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení.

Prečo spracovávame a zhromažďujeme osobné údaje zákazníkov

Osobné údaje spracovávame predovšetkým preto, aby sme riadne vybavili registráciu tímov na turnaj.

Ak navštevujete náš web, na ktorom využívame i súbory cookies, používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb.

Čo nás na to oprávňuje a ako dlho budeme spracovávať vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch:

1. Spracovanie na základe registrácie na turnaj

Vaše identifikačné a kontaktné údaje potrebujeme na to, aby sme s vami vôbec mohli kontaktovať a riadne zaregistrovať Váš tím na turnaj.

2. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky o vašom správaní na našom webe.

Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu môžete vzniesť námietku.

3. Spracovanie na základe vášho súhlasu

Na účely zasielania dôležitých turnajových informácií (e-mail) spracovávame vaše osobné údaje (meno, priezvisko, email, telefónne číslo) na základe vášho súhlasu. Vaše osobné údaje, udelené na základe súhlasu, spracovávame na dobu 1 rok alebo do odvolania vášho  súhlasu.

Cookies a osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky môžeme zhromažďovať údaje o vašom správaní na webe, ktoré odkazy si zobrazujete, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je aj IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadení.

Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi alebo konkrétnej osobe.

Čo sú cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní webových stránok. Umožňuje webovej lokalite zapamätať vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia, takže ich nemusíte znova zadávať pri opätovnom prehliadaní webových stránok.

Ako používame cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookie na zapamätanie nastavení používateľa a lepšie prispôsobenie webových stránok záujmom návštevníka.

Hoci cookies nie sú bezpodmienečne potrebné na fungovanie webových stránok, ponúkajú pri návšteve webových stránok vyšší komfort. Tieto súbory cookie môžete odstrániť alebo zablokovať, avšak v takom prípade niektoré funkcie týchto webových stránok nemusia fungovať podľa určenia.

Informácie týkajúce sa súborov cookie sa nepoužívajú na to, aby vás osobne identifikovali. Tieto súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú tu popísané.

Ako kontrolovať súbory cookies

Cookies môžete ovládať alebo vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sú už uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov cookies. V takomto prípade budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré služby a funkcie.

Poskytnutie vašich osobných údajov tretím subjektom

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím subjektom.

Zabezpečenie osobných údajov, ktoré spracovávame

V JSC Educationis o.z. nám veľmi záleží na ochrane vašich osobných údajov, preto sme zaviedli technické a organizačné opatrenia, ktoré poskytujú v rámci momentálnych technických možností dostatočné zabezpečenie. Bezpečnosť našich systémov neustále zlepšujeme a aktualizujeme.

Práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Právo na prístup 

Zjednodušene povedané - máte právo od nás získať informácie aké osobné údaje a ako o vás spracovávame. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Právo na opravu 

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili akékoľvek nepresnosti vo Vašich osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Právo na vymazanie

Ak existujú na to platné právne dôvody, máte právo na okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracovávame ("právo byť zabudnutý"). Medzi tieto právne dôvody patrí: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo odvolávate svoj súhlas a neexistujú žiadne iné právne dôvody na spracúvanie; namietate proti spracúvaniu (a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody na spracúvanie - neuplatňuje sa na námietky voči priamej reklame). Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nás poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak popierate presnosť vašich osobných údajov, spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné, prevádzkovateľ už vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak vznášate námietku, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje nebudú po obmedzenú dobu predmetom žiadnych ďalších operácií, nebudú však vymazané. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Právo na prenos údajov 

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Právo na námietku 

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať okamžite. V ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Ak si myslíte, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme vykonali, je nezákonné alebo neprípustné, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Tento orgán môžete kontaktovať na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 Slovenská republika
IČO: 36064220
www.dataprotection.gov.sk

Kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

JSC Educationis o.z.
Horelica 25
022 01 Čadca
Slovenská republika
IČO: 42066662

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa 

Otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, žiadostí o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb alebo sťažností adresujte priamo našej zodpovednej osobe, ktorá je Vám k dispozícii na mailovej adrese gdpr@devilscup.eu

V Čadci 1.1.2018

Posledný ročník turnaja podporili

Sponzori turnaja