Notice (8): Undefined index: requested [APP/controllers/articles_controller.php, line 45]
O Devils cupe v médiách / Devils cup - florbalový turnaj v Čadci

Devils cup

O Devils cupe v médiách

O našom turnaji sa písalo v niekoľkých novinách a portáloch. Odkazy na články nájdete nižšie.

info.sk

trnava-live.sk

nasekysuce.sme.sk

slovanrs.sk

Radi doplníme tento článok o ďalšie linky. Ak by ste na nejaký narazili, pošlite nám email. Ďakujeme :)

Notice (8): Undefined index: partneri [APP/views/themed/default/layouts/default.ctp, line 164]

Notice (8): Undefined index: partneri [APP/views/themed/default/layouts/default.ctp, line 165]
Sponzori turnaja
(production) 49 queries took 72 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_articles`19191
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_slovak_ci';111
3SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_users`10102
4SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_groups`552
5SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';111
6SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_categories`16161
7SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_static_contents`10101
8SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci';111
9SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_galleries`882
10SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_czech_ci';112
11SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_pictures`552
12SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_attachments`441
13SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_files`661
14SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_texts`771
15SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_settings`15152
16SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`dateshort`, `Setting`.`datelong`, `Setting`.`homepagearticles`, `Setting`.`pagetitle`, `Setting`.`googleanalytics`, `Setting`.`email`, `Setting`.`wysiwyg`, `Setting`.`imgbigscale`, `Setting`.`imgsmallscale`, `Setting`.`breadcrumbs`, `Setting`.`pagination`, `Setting`.`advanced_search`, `Setting`.`captcha`, `Setting`.`description` FROM `fantom_settings` AS `Setting` WHERE `Setting`.`id` = 1 LIMIT 1111
17SELECT `Text`.`id`, `Text`.`name`, `Text`.`content`, `Text`.`seo_link`, `Text`.`category_id`, `Text`.`file`, `Text`.`priority`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_texts` AS `Text` LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Text`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE 1 = 1 331
18SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`model` = 'Text' ORDER BY `Category`.`id` DESC 002
19SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 1 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1112
20SELECT `StaticContent`.`id`, `StaticContent`.`name`, `StaticContent`.`seo_link`, `StaticContent`.`user_id`, `StaticContent`.`category_id`, `StaticContent`.`text`, `StaticContent`.`gallery_id`, `StaticContent`.`priority`, `StaticContent`.`seo_description`, `StaticContent`.`template` FROM `fantom_static_contents` AS `StaticContent` WHERE `StaticContent`.`category_id` = 1 ORDER BY `StaticContent`.`priority` desc 552
21SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 2 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1111
22SELECT `StaticContent`.`id`, `StaticContent`.`name`, `StaticContent`.`seo_link`, `StaticContent`.`user_id`, `StaticContent`.`category_id`, `StaticContent`.`text`, `StaticContent`.`gallery_id`, `StaticContent`.`priority`, `StaticContent`.`seo_description`, `StaticContent`.`template` FROM `fantom_static_contents` AS `StaticContent` WHERE `StaticContent`.`id` = 6 ORDER BY `StaticContent`.`priority` desc LIMIT 1111
23SELECT `StaticContent`.`id`, `StaticContent`.`name`, `StaticContent`.`seo_link`, `StaticContent`.`user_id`, `StaticContent`.`category_id`, `StaticContent`.`text`, `StaticContent`.`gallery_id`, `StaticContent`.`priority`, `StaticContent`.`seo_description`, `StaticContent`.`template` FROM `fantom_static_contents` AS `StaticContent` WHERE `StaticContent`.`id` = 7 ORDER BY `StaticContent`.`priority` desc LIMIT 1111
24SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`featured` = 1 ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC 333
25SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` IN (12, 8, 3) 001
26SELECT `Category`.`lft`, `Category`.`rght` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`id` = 2 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1110
27SELECT `Category`.`id` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`rght` < 8 AND `Category`.`lft` > 3 ORDER BY `Category`.`lft` asc 221
28SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`published` = 1 AND `Article`.`featured` != 1 AND `Category`.`id` IN (5, 6, 2) ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 6664
29SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` IN (13, 9, 7, 6, 11, 5) 002
30SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`date` > DATE(NOW()) - INTERVAL 7 DAY ORDER BY `Article`.`visitors` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 3001
31SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`model` = 'Article' ORDER BY `Category`.`id` DESC 331
32SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`seo_link` = 'o-devils-cupe-v-mediach' ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 1113
33SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` = (7) 002
34SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `Article`.`id` = 7 110
35SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `Article`.`title` = 'O Devils cupe v médiách' AND `Article`.`id` != 7 111
36SELECT `Article`.`user_id`, `Article`.`category_id` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `id` = 7 ORDER BY `Article`.`date` DESC LIMIT 1111
37SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `Article`.`id` = 7 111
38UPDATE `fantom_articles` SET `id` = 7, `seo_link` = 'o-devils-cupe-v-mediach', `title` = 'O Devils cupe v médiách', `text` = '<p>O našom turnaji sa písalo v niekoľkých novinách a portáloch. Odkazy na články nájdete nižšie.</p>\r\n\r\n<h2>info.sk</h2>\r\n\r\n<ul>\r\n <li><strong><a href=\"http://www.info.sk/sprava/11576/medzinarodny-turnaj-v-cadci-pre-florbalistov-trnavy/\" target=\"_blank\">Medzinárodný turnaj v Čadci pre florbalistov Trnavy</a></strong></li>\r\n <li>\r\n <p><strong><a href=\"http://www.info.sk/sprava/39601/devils-cup-putuje-do-ziliny/\" target=\"_blank\">Devils cup putuje do Žiliny</a></strong></p>\r\n </li>\r\n</ul>\r\n\r\n<h2>trnava-live.sk</h2>\r\n\r\n<ul>\r\n <li>\r\n <p><strong><a href=\"http://www.trnava-live.sk/2013/06/26/trnavski-florbalisti-vyhrali-turnaj-v-cadci/\" target=\"_blank\">Trnavskí florbalisti vyhrali turnaj v Čadci</a></strong></p>\r\n </li>\r\n</ul>\r\n\r\n<h2>nasekysuce.sme.sk</h2>\r\n\r\n<ul>\r\n <li><strong><a href=\"https://nasekysuce.sme.sk/c/6847742/druhy-rocnik-devils-cupu-vyhrala-trnava-farby-kysuc-najlepsie-hajili-fbc-scorpions.html#axzz4kMYCerU3\" target=\"_blank\">Druhý ročník Devils Cupu vyhrala Trnava, farby Kysúc najlepšie hájili FBC Scorpions</a></strong></li>\r\n <li>\r\n <p><strong><a href=\"https://nasekysuce.sme.sk/c/7887445/stvrty-rocnik-devils-cupu-opat-novy-vitaz.html#axzz4kMYCerU3\" target=\"_blank\">Štvrtý ročník Devils Cupu, opäť nový víťaz</a></strong></p>\r\n </li>\r\n</ul>\r\n\r\n<h2>slovanrs.sk</h2>\r\n\r\n<ul>\r\n <li><strong><a href=\"http://www.slovanrs.sk/news/devils-cup-cadca-2013/\" target=\"_blank\">Devils Cup Čadca 2013</a></strong></li>\r\n</ul>\r\n\r\n<p>Radi doplníme tento článok o ďalšie linky. Ak by ste na nejaký narazili, <strong><a href=\"http://devilscup.freshidea.sk/en/kontakt.html\">pošlite nám email</a></strong>. Ďakujeme :)</p>\r\n', `date` = '2017-06-14 20:00:00', `user_id` = 1, `published` = 1, `priority` = 1, `category_id` = 6, `show_author` = 1, `show_created` = 1, `show_all` = 0, `comment_count` = 0, `thumbnail` = '1497703974.jpg', `gallery_id` = 7, `description` = NULL, `seo_description` = '', `featured` = 0, `visitors` = 162 WHERE `fantom_articles`.`id` = 714
39SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_articles` AS `Article` WHERE `Article`.`category_id` = 6 112
40UPDATE `fantom_categories` AS `Category` SET `Category`.`article_count` = 4 WHERE `Category`.`id` = 601
41SHOW FULL COLUMNS FROM `fantom_search_index`661
42SELECT `SearchIndex`.`id` FROM `fantom_search_index` AS `SearchIndex` WHERE `model` = 'Article' AND `association_key` = '7' LIMIT 1111
43SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_search_index` AS `SearchIndex` WHERE `SearchIndex`.`id` = 27 110
44SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `fantom_search_index` AS `SearchIndex` WHERE `SearchIndex`.`id` = 27 110
45UPDATE `fantom_search_index` SET `id` = 27, `model` = 'Article', `association_key` = '7', `data` = 'o devils cupe v mediach O Devils cupe v mediach O nasom turnaji sa pisalo v niekolkych novinach a portaloch Odkazy na clanky najdete nizsie info sk Medzinarodny turnaj v Cadci pre florbalistov Trnavy Devils cup putuje do Ziliny trnava live sk Trnavski florbalisti vyhrali turnaj v Cadci nasekysuce sme sk Druhy rocnik Devils Cupu vyhrala Trnava farby Kysuc najlepsie hajili FBC Scorpions Stvrty rocnik Devils Cupu opaet novy vitaz slovanrs sk Devils Cup Cadca 2013 Radi doplnime tento clanok o dalsie linky Ak by ste na nejaky narazili poslite nam email Dakujeme 1497703974 jpg', `modified` = '2021-10-27 21:53:49' WHERE `fantom_search_index`.`id` = 2713
46SELECT `Category`.`lft`, `Category`.`rght` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 6 ORDER BY `Category`.`id` DESC LIMIT 1112
47SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail` FROM `fantom_categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`lft` <= 6 AND `Category`.`rght` >= 7 ORDER BY `Category`.`lft` asc 222
48SELECT `Article`.`id`, `Article`.`seo_link`, `Article`.`title`, `Article`.`text`, `Article`.`date`, `Article`.`user_id`, `Article`.`published`, `Article`.`priority`, `Article`.`category_id`, `Article`.`show_author`, `Article`.`show_created`, `Article`.`show_all`, `Article`.`comment_count`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`gallery_id`, `Article`.`description`, `Article`.`seo_description`, `Article`.`featured`, `Article`.`visitors`, `User`.`name`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`avatar`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`seo_link`, `Category`.`article_count`, `Category`.`rght`, `Category`.`lft`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`static_content_count`, `Category`.`download_count`, `Category`.`product_count`, `Category`.`priority`, `Category`.`description`, `Category`.`seo_description`, `Category`.`gallery_count`, `Category`.`thumbnail`, `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`description`, `Gallery`.`public`, `Gallery`.`seo_link`, `Gallery`.`picture_count`, `Gallery`.`category_id`, `Gallery`.`seo_description` FROM `fantom_articles` AS `Article` LEFT JOIN `fantom_users` AS `User` ON (`Article`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `fantom_categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `fantom_galleries` AS `Gallery` ON (`Article`.`gallery_id` = `Gallery`.`id`) WHERE `Article`.`id` !=7 AND `Article`.`category_id` = 6 ORDER BY `Article`.`date` DESC, `Category`.`id` DESC LIMIT 3332
49SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`file`, `Attachment`.`article_id`, `Attachment`.`model` FROM `fantom_attachments` AS `Attachment` WHERE `Attachment`.`model` = 'Article' AND `Attachment`.`article_id` IN (13, 11, 5) 001